Quick Time Player

Skriv ut denna sida före installationen!

 

 

I samband med eller efter installation:
(Gå till Redigeramenyn, Inställningar, Quick Time-inställningar.)
Välj Filtypskopplingar, markera "Macintosh...", avmarkera övriga.
Välj Insticksfil i webbläsare, markera "Spela upp..." och "Spara filmer...".
Välj MIME-inställningar, avmarkera allt utom "Strömmande filmer" och
"Quick Time-film".
Denna åtgärd är viktig för att Windows Mediaspelare ska fungera som den
gjorde före denna installation av Quick Time Player.